Enterprise Resource Planning (ERP) са информационни системи ключови за съвременния бизнес. Те осигуряват ефективно управление на всички дейности в компанията, обединяват всички бизнес процеси в единна база и позволяват бързо вземане на решения на управленско ниво.
Постоянно променящата се бизнес и технологична среда изисква гъвкавост. Управленският софтуер трябва непрекъснато да се развива, за да се гарантира, че бизнесът може да продължи иновациите в своята дейност.
Galaxy e новата платформа за разработка на бизнес приложения от SingularLogic. След сериозни инвестиции и три годишен период на разработка SingularLogic създаде пакет от бизнес софтуер (ERP, CRM, Leasing, Factoring, Collecting, приложения за търговска дейност, и т.н.), подходящ за предприятия от всеки мащаб и всяка индустрия, осигуряващ неограничени възможности за настройка към потребителските изисквания и автоматизация на процеси.
Управление на складово стопанство, проследяване по места и клетки чрез баркодове и мобилни устройства. Модулът предоставя възможност за реална визуализация на физическия склад и е интегриран с другите модули на SEN.  
Имаме удоволствието да ви представим нашата нова платформа Galaxy.  Galaxy е новата платформа за разработка на бизнес приложения от SingularLogic. След сериозни инвестиции и три годишен период на разработка SingularLogic създаде  пакет   от бизнес софтуер  (ERP, CRM, Leasing,  Factoring,  Collecting, приложения за търговска дейност, и  т.н.), подходящ за  предприятия от…
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на микро-, малките и средни предприятия в България и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Процедурата ще стартира през месец юни 2016 г.• Могат да участват микро, малки и средни предприятия с персонал…
през която Сингюлар Лоджик България успя да развие започнатото и да се утвърди, като водещ доставчик и внедрител на високо технологични управленски информационни решения.През изминалата 2015 година нашата компания успя да постигне удвояване на оборота в сравнение с предходната година.Бяха завършени и стартирани редица проекти по внедряване на ERP системи…