За нас

 

 

Сингюлар Лоджик България К.А ЕООД е създадена през 1995 година като дъщерна фирма на SingularLogic S.A. Компанията ни предлага разработени от нас системи от клас ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationships Management), BI (Business Intelligent) и софтуер за управление продажбите на дребно.

SingularLogic S.A е най-мощната компания за софтуер и интегрирани ИТ решения на Балканите, с повече от 80,000 внедрявания и 40,000 клиента, от които 700 големи и 100 международни компании, предлагаща обширно продуктово портфолио, включващо повече от 40 решения. За 2011 година оборотът и надхвърли 58 млн. евро, а печалбата достигна повече от 4 млн. евро. Днес в SingularLogic са назначени 713 високо квалифицирани професионалисти, от които 335 сертифицирани ИТ консултанти, а 178 топ клас разработчици на софтуерни решения.

От своето създаване Сингюлар Лоджик се превърна в една от водещите ИТ фирми за внедряване на ERP и CRM в България, като при всеки наш проект ние се стремим да оптимизираме бизнес процесите, да отчитаме и прилагаме спецификите на конкретния икономически сектор, да намалим разходите и да предоставим на клиента продукт с висока добавена стойност.

Дългогодишният ни опит и познания за спецификата и изискванията на финансово-счетоводни, търговски и производствени дейности са намерили израз в:

SL Galaxy Enterprise Suite – цялостна интегрирана система с пълна функционалност на ERP, MRP, CRM, BI & KPI’s

SingularLogic Enterprise ERP - система за планиране и управление на фирмените ресурси

SingularLogic 4U – интегрирано решение на базата на SEn ERP, за малки предприятия

SL Galaxy CRM система за организирано управление на връзките с клиенти във всички аспекти – контакти, маркетингови кампании, продажби, сервиз и услуги.

SL Galaxy OTR – програмна система за търговия на дребно

Имаме изградени специализирани решения за управление на:

  •     текстилната шивашката и хранителната промишленост с управление на производството;
  •    „производство по поръчка“ за малки и средни производствени предприятия и  управление на техните дистрибуторски мрежи; 
  •     търговски предприятия със специализирани сервизни звена – управление на сервизна дейност;
  •     интегрирани решения за търговски вериги – фронт офис и бек офис; управление на складове и  логистика, чрез баркод четци и мобилни устройства; мобилна търговия; търговия на дребно.

Фирмата ни предоставя цялостни интегрирани решения – от доставката на техниката до мениджмънт консултиране в областта на ИТ и предоставяне на цялостни проектни решения за различни сфери на индустрията; поддръжка и консултации при тяхната експлоатация.

Наши клиенти в България са над 60 фирми, с повече от 1000 потребители, които ежедневно работят със системите ни. Характеризираме се с високо квалифициран персонал, отлична експертиза за успешни проекти в различни икономически отрасли, широко продуктово портфолио и голяма клиентска удовлетвореност. Компанията ни притежава сертификат за Управление на качеството ISO 9001:2008.

Сингюлар Лоджик България е доказан и надежден партньор, гарантиращ Вашата инвестиция. Нашата мисия е да бъдем част от вашия успех, като предоставим технология и услуги от световна класа.