Клиенти

  
 • КАМАКС ООД – производство по индивидуални заявки и дистрибуция на щори и сенници

 

 

 

 

  

 
 • П.И.К КО АД – България, Македония и Румъния. Внос и дистрибуция на суровини за хранителната индустрия; производство, управление на складови бази и логистика

 

 
 • ИНТЕРМЕТАЛ – внос и дистрибуция на материали за ВиК, отоплителни и индустриални инсталации
  
 • ФАРКОЛ АД – търговия и дистрибуция на лекарства

 


 • ФРИГОЛОГ Съхранение, транспорт и дистрибуция на студени и замразени продукти. 


 • ИНТЕРФУДС внос и дистрибуция на хранителни стоки
 • БЕСТФУДС внос и дистрибуция на хранителни стоки

 

 

 

 • УЛА ПОПКЕН – интегрирана система SEn ERP и OTR в магазин за дрехи и EDI с централизирана система на ULLAPOPKEN в Германия
 
 • АС ООД - рекламно обслужване – медийни кампании, рекламни събития, производство и доставка на рекламни материали
 
 • BMG – внос и дилърска мрежа в ИТ бранша
 
 •  ЦАК БАМ заведения за бързо хранене – OTR специализирана система за търговия на дребно