Референции

rsz bulgaria-k

Референция от България К АД за внедряването на интегрирана система SingularLogic Enterprise ERP

 rsz reference kamax 2012 

Референция от Камакс ООД за внедряването на интегрирана система SingularLogic Enterprise ERP

  

Референция от ПИК Ко АД за внедряването на интегрирана система SingularLogic Enterprise ERP

rsz reference saf 001 

Референция от Фриголог АД за внедряване на интегрирана система SingularLogic Enterprise ERP

rsz ref interfoods 001 

Референция от Интерфуудс България АД за внедряване на интегрирана система SingularLogic Enterprise ERP