Сертификати

Сертифицирана управленска система 

Сингюлар Лоджик осигурява надеждни и социално отговорни продукти и услуги, които да катализират промяна в нашите клиенти. Ние правим това, чрез приемане на най-добрите практики за управление в областта на качеството. Ангажиментът ни в това отношение се потвърждава от нашия ISO 9001:2008 сертификат.

Сингюлар Лоджик разглежда качеството като инвестиция от стратегическо значение за постигането на своите бизнес цели. Система за управление на качеството е сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 и обхваща цялата ни дейност. Нашата стратегическа насоченост може да бъде обобщена, както следва:

  • Ние работим систематично и ефективно
  • Фокусирани сме към удовлетворяване на клиентските потребности
  • Непрекъснато подобряваме бизнес операциите си

Внедрената от нас система за управление на качеството определя процедурите за работа на компанията ни, тяхната последователност и взаимодействия. Като част от системата за качество, Сингюлар Лоджик определи критериите и методите, необходими за ефективното прилагане на процесите, като се гарантира наличност на необходимите ресурси и информация. Основните процеси за наблюдаване и измерване, от една страна потвърждават, че предварително заложените цели са постигнати, а от друга че водят до насърчаване на тяхното непрекъснато усъвършенстване.

View the embedded image gallery online at:
http://singularlogic.bg/about-us/sertificates#sigFreeId346bf4a95c