Регистриран по Наредба-18
Galaxy Retail ( OTR ) - POS Продукт от ново поколение регистриран по Наредба-18
Enterprise Resource Planning (ERP) са информационни системи ключови за съвременния бизнес. Те осигуряват ефективно управление на всички дейности в компанията, обединяват всички бизнес процеси в единна база и позволяват бързо вземане на решения на управленско ниво.
Постоянно променящата се бизнес и технологична среда изисква гъвкавост. Управленският софтуер трябва непрекъснато да се развива, за да се гарантира, че бизнесът може да продължи иновациите в своята дейност.
Galaxy e новата платформа за разработка на бизнес приложения от SingularLogic. След сериозни инвестиции и три годишен период на разработка SingularLogic създаде пакет от бизнес софтуер (ERP, CRM, Leasing, Factoring, Collecting, приложения за търговска дейност, и т.н.), подходящ за предприятия от всеки мащаб и всяка индустрия, осигуряващ неограничени възможности за настройка към потребителските изисквания и автоматизация на процеси.
Wednesday, 01 June 2016 09:09

Очаква се откриване на процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на микро-, малките и средни предприятия в България и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Процедурата ще стартира през месец юни 2016 г.
• Могат да участват микро, малки и средни предприятия с персонал до 250 човека и годишен оборот до 97 млн. лв.
• Минималната стойност на помощта е 50 хил. лв., а максималната – 391 хил. лв.
• По тази процедура можете да кандидатствате за внедряване на ERP, BI и CRM системи, както и за облачни SaaS (Software as a Service) решения
• Можете да закупите още хардуера, нужен за внедряване на бизнес системите.