Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на микро-, малките и средни предприятия в България и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Процедурата ще стартира през месец юни 2016 г.• Могат да участват микро, малки и средни предприятия с персонал до 250 човека и годишен оборот до 97 млн. лв. • Минималната стойност на помощта е 50 хил. лв., а максималната – 391 хил. лв.•…
През новата 2020 клиентите на OTR ще имат възможност да преминат към Galaxy Retail с нова версия за България покриваща напълно всички изисквания по Наредба-18.Продукта успешно премина всички тестове с отлични резултати. Поддържат се фискалните устройства на всички големи производители. Наред с промените за покриване на изискванията по наредбата продукта ще изненада приятно потребителите с нововъведения и допълнителни удобства в новата версия. Наред с изключителната функционалност и стабилност на продукта, настоящите и бъдещите ни клиенти…
Сингюлар Лоджик България ще предлага своите продукти и решения като облачна услуга. Клиентите на компанията вече могат да се възползват от предимствата на клауда, плащайки на месечна база. Сингюлар Лоджик България предлага облачни услуги на своите клиенти благодарение на партньорството си със Стоун Компютърс АД, лидерът в сферата на облачните услуги, които компанията предлага през своя бранд OneCloud. Стоун Компютърс държи силни позиции на Българския и Европейски пазари, благодарение на главните си предимства, а имено…
SingularLogic анонсира излизането на новата функционалност - myGalaxy view, която предлага достъп до критична бизнес информация, чрез всяко устройство имащо достъп до интернет – смартфон, таблет, персонален компютър или лаптоп.За нея не е необходимо доплащане и е част от функционалностите на последната версия на системата. Тя е предназначена за всички членове на компанията, от предприемачи до търговци и производствени мениджъри, както и за всички служители, които са често на път.Практически, новата функционалност позволява на модерния…
Повече от 300 компании избраха интегрираната информационна система Galaxy Enterprise Suite, включваща в себе си ERP, CRM, Retail, Payroll, Restaurant и Hospitality решения. Galaxy Suite успява да отговори на нуждите на различни по големина и отрасъл компании. Системата има неограничени възможности за настройка и адаптиране към клиентските изисквания, неограничен достъп (мобилен телефон, таблет), модерен потребителски интерфейс, автоматизирани процеси. Galaxy Enterprise Suite предсотавя на нашите клиенти богата функционалност, разнообразна информация представяща състоянието на бизнеса в конкретния…
На 22.01.2013 Сингюлар Лоджик завърши проект по внедряване на система за управление връзките с клиенти SL Galaxy CRM във фирма П.И.К.Ко АД. Основната цел беше да се организира дейността на компанията, чрез оптимизирани комуникации, мониторинг на вътрешнофирмената дейност и налагане на общи процедури за работа. Създадените в хода на проекта организационни правила и богатата функционалност, която SL Galaxy CRM притежава, обединиха данните за клиенти, конкуренти, услуги и продукти, правейки ги достъпни за всеки служител и…
Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще   ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg                   На 28.12.20 12 Сингюлар Лоджик завърши проект по доставка и внедряване на SingularLogic Enterpries ERP във фирма „Примотек" ООД Стара Загора, който се финансира по ДБФП 4МС-02-203/27.04.2012. Проектът включи доставка и внедряване на система за управление на ресурсите и бизнес процесите в предприятието – SingularLogic Enterprise…