Tuesday, 09 July 2013 07:40

Проект по внедряване на ERP система, извършен с финансовата подкрепа на ОП Конкурентноспособност

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на конкурентоспособността

на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 28.12.20 12 Сингюлар Лоджик завърши проект по доставка и внедряване на SingularLogic Enterpries ERP във фирма „Примотек" ООД Стара Загора, който се финансира по ДБФП 4МС-02-203/27.04.2012. Проектът включи доставка и внедряване на система за управление на ресурсите и бизнес процесите в предприятието – SingularLogic Enterprise ERP и доставка и инсталиране на хардуерно оборудване в „Примотек” ООД.