Tuesday, 09 July 2013 12:02

Успешно приключи проект по внедряване на SL Galaxy CRM във фирма П.И.К.Ко АД

На 22.01.2013 Сингюлар Лоджик завърши проект по внедряване на система за управление връзките с клиенти SL Galaxy CRM във фирма П.И.К.Ко АД. Основната цел беше да се организира дейността на компанията, чрез оптимизирани комуникации, мониторинг на вътрешнофирмената дейност и налагане на общи процедури за работа. Създадените в хода на проекта организационни правила и богатата функционалност, която SL Galaxy CRM притежава, обединиха данните за клиенти, конкуренти, услуги и продукти, правейки ги достъпни за всеки служител и отдел на фирмата. Високите нива на информация, които системата осигурява, дадоха възможност за ефективно управление на времето при планиране на бизнес процесите и вземането на решения.