Thursday, 19 December 2019 00:00

myGalaxy view - ново приложение за отдалечен достъп до критична бизнес информация, чрез използването на cloud и мобилни компютри.

SingularLogic анонсира излизането на новата функционалност - myGalaxy view, която предлага достъп до критична бизнес информация, чрез всяко устройство имащо достъп до интернет – смартфон, таблет, персонален компютър или лаптоп.
За нея не е необходимо доплащане и е част от функционалностите на последната версия на системата.
Тя е предназначена за всички членове на компанията, от предприемачи до търговци и производствени мениджъри, както и за всички служители, които са често на път.
Практически, новата функционалност позволява на модерния предприемач да има достъп до пълната картинка на бизнеса, независимо дали е в офиса или не, осигурявайки възможности за подобрен контрол, голяма гъвкавост и оптимизиране. myGalaxy view осигурява достъп до всякакви видове критична информация – продажби, клиенти, парични потоци, склад, наличие на суровини за производство и др., която чрез използването на динамични филтри, се визуализира в user-friendly интерфейс във формата на справки, графики и карти. myGalaxy view предлага на своите потребители и възможността за създаване на персонализирани справки, като по този начин се гарантира по-широк спектър от възможности.
Приложението се основава на философията за модерния клиентски интерфейс, който ползва всички възможности на тъч скрийна и всички ползи осигурявани от Windows 8.1. Това включва възможността да изберете големината на екранната плоча, възможността да съхраните генерираните доклади и настройки в облака и да ги споделяте с други приложения, възможност за генериране на уведомлени и др.
Налице е и десктоп приложение, чрез което потребителите могат да управляват и разширяват наличните от myGalaxy view данни в Windows 8.1
Ето и някои от основните характеристики на myGalaxy view:
•    Бърза и лесна навигация във всеки екран на приложението благодарение на навигационна лента.
•    Лесно селектиране на справки, графики и карти, които да бъдат маркирани като любими и класифицирани по цвят и вид.
•    Запис на справките на сървър в PDF и Excel формат. Потребителят имат възможност да ги избере, прехвърли и съхрани на компютър, който след това  можа да се достъпи от всяко устройство.
•    Error log

Не на последно място myGalaxy view се харектиризира с много високи нива на сигурност, тъй като тя предоставя достъп само до информацията, която потребителя работещ с нея има право да вижда.