Saturday, 21 December 2019 00:00

One Touch Retail / Galaxy Retail продукт по Наредба-18

През новата 2020 клиентите на OTR ще имат възможност да преминат към Galaxy Retail с нова версия за България покриваща напълно всички изисквания по Наредба-18.
Продукта успешно премина всички тестове с отлични резултати. Поддържат се фискалните устройства на всички големи производители.
Наред с промените за покриване на изискванията по наредбата продукта ще изненада приятно потребителите с нововъведения и допълнителни удобства в новата версия.
Наред с изключителната функционалност и стабилност на продукта, настоящите и бъдещите ни клиенти могат да разчитат на безапелационна по стандарт поддръжка.
Потърсете ни за повече информация.