Tuesday, 12 January 2016 08:15

Приключи още една успешна година

през която Сингюлар Лоджик България успя да развие започнатото и да се утвърди, като водещ доставчик и внедрител на високо технологични управленски информационни решения.
През изминалата 2015 година нашата компания успя да постигне удвояване на оборота в сравнение с предходната година.
Бяха завършени и стартирани редица проекти по внедряване на ERP системи в предприятия с различна икономическа дейност - транспорт и логистика, производство, търговия и сервиз, retail и заведения за бързо хранене и др.
Екипът ни успя да локализира, да настрои и внедри най-новият продукт от семейството на Galaxy платформата - SL One Touch Restaurant.
Не смятаме да спираме развитието си и през новата 2016 година. Предизвикателства пред нас са свързани с развитие и усъвършенстване на предлаганите от нас продукти, изпълнението на проекти свързани с очакваните европейски програми и увеличаване на удовлетвореността на настоящите ни клиенти.