Galaxy CRM

Инфо

Galaxy CRM е система за управление на връзките с клиенти (CRM), която организира, контролира, управлява и оптимизира отношенията с клиенти. Тя е подходяща за всички компании, без значение от техния икономически сектор или големина.
Проектирана и разработена от Сингюлар Лоджик на база съвременната технология Galaxy, тя води вашата компания към бъдещо развитие.

Конкурентни предимства

 •     Отчети за различни нива на управление - голям брой готови отчети във всеки модул на системата. Възможност за промяна и експорт във всички известни файл формати.
 •     Възможност за създаване на отчети, като всеки потребител може да използва два типа инструменти:
 •     Средства за опростени отчети – генератор на отчети;
 •     Средства за комплексни отчети – вижюал репортинг с допълнителна възможност да се промени формата на отчета
 •     Ключови индикатори за представяне (показатели за ефективност -KPIs), пример:Текущ търговски отчет, реализирани /загубени продажби за определен период от време и др.
 •     Синхронизация с MS Outlook
 •     Списъци от съществуващи и потенциални клиенти/ фирми и управителите им. За всяка фирма тя включва аналитична информация за предпочитана и ефективна комуникация, промоционални действия и поддръжка.
 •     Следи клиента от първия контакт до успешната продажба и след това неговата нужда от поддръжка
 •     Прогнозиране на продажбите
 •     Проследява ефективност на ресурсите, контактите и маркетинговите действия
 •     Следи ресурсите на компанията, включвайки отдели, служители и тяхното оборудване, техните графици и наличност.
 •     Определяне на работни процеси и автоматизация на дейностите
 •     Създаване на масови действия, свързани с кампании, масов мейлинг на персонализирани електронни писма, SMS,писма, факсове
 •     База данни за клиентска поддръжка с данни за запитвания, оплаквания, изисквания,проблеми, и предложени действия/ решения.
 •     Проследимост на конкуренцията
 •     Включва и следи организационната схема на компанията, с възможност да се възлагат задачи на определени служители, въз основа на роли и позиции във фирмената схема, покани за срещи, информация за наличност на служители и/или оборудване.

Функционалност

 •     Управление на контакти
 •     Управление на ресурси
 •     Дейности
 •     Масови мероприятия
 •     Търговски възможности
 •     Отчитане на разходи (отнася се за продажби)
 •     Синхронизация с MS-Outlook
 •     Телемаркетинг
 •     Мониторинг на конкуренцията
 •     Договори за поддръжка
 •     Търговски кампании


Изображения

Файлове

Име  ТипРазмер  Линк
 Galaxy CRM Презентация PPT 1Mb Свали