Singular Logic Enterprise Suite ERP

 


Инфо

SingularLogic Enterprise Suite е обширна, модерна и гъвкава система за управление и планиране на фирмените ресурси (ERP). Тя е предназначена за средни и големи организации, осигурявайки богата функционалност, автоматизация на процесите и неограничен достъп до информация.Проектирана и разработена на база технологията Galaxy от SingularLogic, тя води компанията Ви към бъдещи успехи. 

Конкурентни предимства

Информация без граници

 • Enterprise Suite дава неограничен достъп до информация, подпомагащ процеса на вземане на решения.
 • Многобройни готови справки, като всяка една от тях лесно може да бъде конфигурирана в съответствие с изискванията на клиента. Експорт на всички справки в най-използваните файлови формати (xis, txt, bmp, html, jpg и др.) Статуса на изпълнение на всяка една справка се известява, чрез изскачащи екрани.
 • Голям набор от готови OLAP изгледи и графики.  Лесно генериране на потребителски справки, чрез използване на вградени в системата инструменти.
 • Показателите за ефективност (KPI’s), графиките и справките, които  в системата са представени на един екран, дават на мениджмънта винаги актуална информация за развитието на компанията.
 • Готови ключови показатели за ефективност (KPI’s), които могат да бъдат представени на потребителският десктоп.
 • Генериране на справки, с опцията за проектиране на комбинирани справки (Visual Reporting) и допълнителни възможности за визуалното им подобряване.

Многофирменост
Управление на много компании в единна база данни.

Система за сигурност
Enterprise Suite предлага сериозна система за управление на сигурността и потребителските права. Ролево ориентирани потребителски профили, tracks changes на ниво запис и на ниво поле. Дефиниране на  действия подлежащи на запис, в зависимост от определеният потребителски профил.

Интегрирана CRM
Enterprise Suite е допълнена със Система за управление на връзките с клиенти (CRM), давайки на потребителите възможността да работят в една среда и платформа.

Складове, складови места, типове складови наличности
Възможност за мониторинг на складовете в йерархична (дървовидна) структура, даващ подобрена проследимост и яснота относно случващото се в тях. Дефиниране на складови места по запас и техният статус като тип наличност (наличен запас, качествен контрол, пакетиране, брак и др.).

Резервиране на запаси
Резервиране на определени количества складови запаси/материали за производство, от транзит или от продукция, поставянето им в опашка изчакване, за да бъдат обслужени автоматично, когато им дойде реда.

Мерни единици
Към всеки запас могат да се свържат повече от 3 групи мерни единици, с определяне на официалната мерна единица по всяка една група.
Ценови листи
Във системата могат да се управляват множество ценови листи, настроени по определени правила за конкретен период.

Йерархични категории
Множество категории за запаси, клиенти, доставчици, търговци, сметки с йерархично разгръщане, за представяне на информацията на аналитично и съвкупно ниво. Използването им за развитието на правила търговска политика, ценови листи, методи на плащане и др.

Задачи
Настройка на правилата уреждащи търговското управление с различни сценарии за кредитен контрол, ценови листи или специфични  погасителни споразумения.

Ролево базирани обекти
Определяне на роли за всеки обект в системата, например:  страна в търговския процес може да бъде определена като клиент, доставчик, дебитор или кредитор.

Сценарии
Сценариите определят всички възможни състояния, които една транзакция може да достигне. За всяко състояние, Вие може да изберете действия, които да бъдат изпълнени или приложени.

Функционалност

 • Финансово управление
 • Търговско управление
 • Основно счетоводство – Управление на разходите – Финансови справки
 • Международни счетоводни стандарти
 • Финансови величини
 • Приходи и разходи
 • Управление на дълготрайни активи
 • Специални характеристики (Цвят-Размер-Стил)
 • Търговска политика (продажби и доставки)
 • Паричен поток
 • Бюджетиране
 • Покупки и планиране
 • Доставна себестойност
 • Проследяване на партиди
 • Серийни номера
 • Производство    
 • Управление и бюджетиране на проекти
 • Управление на сервизна дейност
 • Управленска информационна система (MIS)

 

Изображения

Файлове

 

  Име    Размер   Тип   Линк
 Galaxy Enterprise Suite Презентация    2.35Mb    PPT   Свали