Singular Logic Enterprise

 

Инфо

Интегрирана система за управление на фирмените ресурси, накратко SEn 

Софтуерното решение SEn е създадено, за да помогне на компаниите да повишат своята ефективност, да подобрят качеството на обслужване, да намалят разходите и да  разширят бизнеса си. 

Да се избере ERP софтуер не е лека задача. Най-малкото което трябва да реши фирмата в процеса на избора е софтуера сам по себе си. Поради същността на проекта, внедряването на ERP ангажира преди всичко хората. То също ангажира фирми с различен манталитет и философия. Това е причината поради която ERP не е само софтуер. ERP е проект. ERP е сътрудничество. ERP означава партньорство.

Конкурентни предимства

 • Скорост, интуитивен интерфейс, надеждност, 3 звенна архитектура; 
 • Работа в реално време, ORACLE RDBMS;
 • Сигурност и бързо администриране на голямо количество данни; 
 • Лесно съобразяване и разширяване, за изпълнение на нови изисквания на клиента; 
 • Отворена за интегриране и вътрешно функциониране с други приложения; 
 • Електронен обмен на данните със системи на трети страни (EDI - EDIFACT, EFT); 
 • Гъвкавост и приспособимост на екрана към всички конкретни изисквания;
 • Поддръжка – проектирана, разработена, разпространявана и поддържана от SingularLogic, фирма с международно присъствие и опит (45 000 клиенти) в Югоизточна Европа.

Функционалност

Функционалност:

 • Финансово управление -  Аналитично счетоводство, Главна книга и др.; IAS; Дълготрайни активи;
 • Бюджети - Търговски; Финансови;
 • Търговско управление – складове, покупки, продажби; множество кодировки, баркодове; партиди и срокове на годност, серийни номера, допълнителни характеристики на запасите; себестойност; мобилна търговия; дистрибутори и търговски вериги; внос и износ;
 • Ценова политика, схеми за отстъпки, промоции и ценови листи за групи контрагенти и договори;
 • Управление на производство – планово; по поръчка; специализирани решения за текстилна и шивашка промишленост с отчитане на труда; разчетна, фактическа и пълна себестойност;
 • Управление на сервизна дейност – гаранционен и извън гаранционен сервиз и услуги;
 • Управление на складови бази – клетъчни складове; мобилни устройства;
 • Логистика и логистика на трети страни;
 • Планиране и контрол на запасите;
 • Множество графични и таблични справки и статистики на продажбите, генератор на отчети.

Характеристики:

 • Пълна съвместимост с българското и международното данъчно законодателство;
 • Едновременно управление на до 999 фирми; без ограничение на брой запаси и обекти;
 • Определяне на различни параметри за всяка фирма.

Минимални системни изисквания:

За безотказна, надеждна и производителна работа се съобразете с броя клиенти и мрежовата архитектура - операционна система: Windows 2000/2003,2008 Server; RDBMS: Oracle V.10g; Клиент: Windows XP, Vista; Мрежа: протокол TCP/IP; Client-Server / Application Server (тризвенна архитектура).

Изображения

 

Файлове