Customer Relationship Management (CRM)

Конкуренцията в съвременния бизнес е сурова, а продуктите и услугите се променят постоянно. Приемането на интегрирана и ориентирана към клиента стратегия е основната стъпка, която може да осигури конкурентните предимства към които бизнесът се стреми.
Customer Relationship Management (CRM) системите са разработени, за да позволяват на дружествата да изпълняват трудната задача за управление на взаимоотношенията с клиентите си. Информацията събрана от различни отдели на компанията, позволява приспособяване на операциите и предлаганите продукти към това, което се знае за клиента, за неговите навици и нужди, а също да се предоставят персонализирани услуги без значение от дейността му (продажби, маркетинг или услуги) с помощта на всички комуникационни канали (лични контакти, интернет и кол центрове, павилиони, банкомати и др.)
Сингюлар Лоджик предлага CRM решения, които покриват нуждите на компании с различна големина и дейности. Решенията са базирани на собствени продукти, пригодени да отговарят на специфичните нужди на всеки бизнес.

Повече информация

Сингюлар Лоджик предлага  Enterprise Suite CRM, което е напълно функционално решение, насочено към малки, средни и големи предприятия и организации, имащо широка функционалност и възможности. Enterprise Suite CRM е забележителна с това, че:
•    обхваща всички комуникационни канали на клиента
•    е гъвкава и лесна за персонализиране
•    е технологично иновативна
•    обхваща всички клиентски процедури

Ползи

Изборът на Сингюлар Лоджик като партньор за внедряването на CRM система гарантира:
•    Пълна функционалност
•    Решения, съобразени с конкретните нужди на компанията и бизнеса, в който тя се развива
•    Ефективна методология на внедряване
•    Изключително опитен и квалифициран персонал
•    Консултации и услуги за подпомагане на ефективното използване на системата.
•    Възможност за интерфейс към други съществуващи системи