ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) са информационни системи, които са ключови за съвременния бизнес. Те осигуряват ефективно управление на всички дейности в компанията, обединяват всички бизнес процеси в единна база и позволяват бързо вземане на решения на управленско ниво.
SingularLogic играе основна роля на пазара на ERP, предлагайки решения предназначени за компании с различни размери и с различни сфери на дейност.
ERP системите, които предлагаме са на база собствените ни продукти и идват в комплект с висококачествени услуги, гарантиращи че клиентите ни ще получат напълно функционална и оперативна система, съобразена с конкретните потребности на тяхната бизнес среда.


Допълнителна информация

ERP решенията, които предлагаме, са базирани на серия от собствени продукти и опит в изпълнението на  множество проекти. Сингюлар Лоджик внедрява и поддържа Enterprise Suite ERP, система базирана на Galaxy платформата, която поради своята широка функционалност и съвременни характеристики е избрана от редица компании. Enterprise Suite ERP предоставя на потребителите си уникално удобство, пълна настройваемост на информационната среда, отлични инструменти  за персонализация и автоматизация на бизнес процесите.
Другата ERP система, която предлагаме - SingularLogic Enterprise ERP, се характеризира с изключителна гъвкавост и бързина при внедряване, сигурност при работа и възможност на администриране на неограничено количество от данни.

Ползи

Когато става въпрос за ERP, Сингюлар Лоджик гарантира:
•    Богата функционалност
•    Решения, съобразени с компанията и бизнес сектора, в който тя работи
•    Опитна и специализирана техническа поддръжка
•    Консултации и услуги по поддръжка по време на прехода към новата операционна среда
•    Интерфейс към съществуващи или бъдещи системи

Опит

•    Сингюлар Лоджик има голяма клиентска база и сериозен, многогодишен опит по  разработване, инсталиране и поддържане на ERP системи.
•    Притежава опитен персонал за разработването, конфигурация и техническа подкрепа на всеки продукт.
•    Нашите експертни консултанти предоставят оперативна подкрепа на клиентите ни, гарантирайки безпроблемно и ефективно интегриране на предлаганите от нас решения към съществуващите операции на компанията.