Услуги

Ефективното консултиране, обучение и постоянна подкрепа са от решаващо значение за успеха на всеки един ИТ проект. За да гарантираме успешна работа с предлаганите от нас решения, нашите консултанти са отдадени на разбиране на нуждите на клиента и предоставяне на експертна помощ и подкрепа. Сингюлар Лоджик предлага богати възможности за консултации, обучение и поддръжка, а нашите клиенти имат достъп до висококвалифициран екип и най-добрата класа ресурси и технологии.

 

Управленски решения

Постоянно променящата се бизнес и технологична среда изисква гъвкавост. Управленският софтуер трябва непрекъснато да се развива, за да се гарантира, че бизнесът може да продължи иновациите в своята дейност.

Сингюлар Лоджик предлага корпоративни приложения, свързани с услуги, позволяващи на клиентите да оптимизират и да трансформира своите бизнес процеси. Фирмата предлага интегрирани корпоративни решения използваеми с всички форми на технологиите – Cloud, мобилни приложения и т.н.

Сингюлар Лоджик има богат опит в следните сектори:

 •     Бизнес приложения:Опитът на компанията в този сектор обхваща ERP, CRM, BI, системи за управление продажбите на дребно
 •     B2B / E-Commerce: Фирмата предлага B2B и B2C сътрудничество и решения за електронна търговия.
 •     Системна интеграция: Ние осигуряваме решения за интеграция, както и вертикална решения в широк спектър от отрасли (търговия на дребно и едро, сервиз, управление на производство, управление на текстилни предприятия и т.н.

Ние даваме на своите клиенти рентабилни и ефективни решения, показвайки им пътя към бъдещо развитие. Нашите решения са инвестиция, която осигурява на клиентите ни водещи позиции, като им дава редица конкурентни предимства. Компанията ни има екип от високо-квалифицирани и опитни консултанти, даващи принос в предлаганите от нас решения. Чрез нашите ноу-хау центрове, те доставят на клиентите ни висококачествени услуги, давайки им ценни съвети свързани с оптималното използване на предлаганите от нас решения. SingularLogic предлага консултантски услуги в следните сектори: финанси, счетоводство, CRM, управление на веригата от доставки, продажба на дребно и др.

Управление на проекти

Продължително удовлетворяване на нуждите на нашите клиенти е изключително важно по време на внедряването на проект. Сингюлар Лоджик има повече от 25 години опит в управлението на комплексни ИТ проекти базирани на:

 •     Адаптация на най-добрите международни практики в това число и системата за управление на проекти PMI: съобразяване с оперативните нужди на всеки проект и клиент, като по този начин се гарантира индивидуален подход, който носи ясна добавена стойност за всеки отделен проект.
 •     Създаване и поддържане на информационно хранилище: То осигурява максимално ефективна помощ и стандартизиран подход за управление на проекти, като по този начин се гарантира, че всички служители, имат достъп до една и съща информация, следват същите процедури и използват едни и същи материали и инструменти.
 •     Измерване на ефективността и преразглеждане на процедурите за управление на проекти: Това е процедура, която позволява на компанията постоянно да оптимизира и коригира своите практики за управление на проекти на базата на натрупания опит и текущите нужди на пазара.
 •     Инвестиране в постоянно професионално развитие на персонала отговарящ за проектите по внедряване: Участие на персонала в допълнителни курсове на обучение.

Системна интеграция

Системната интеграция, която включва интегриране на софтуер, разработване на потребителски приложения и инфраструктурни услуги, играе особено важна роля в днешния "взаимосвързан" свят. Сингюлар Лоджик има богат опит в интеграцията между независими системи и приложения, добавяйки стойност в дейността на клиента. Ние предлагаме:

 •     Вертикалната интеграция
 •     Хоризонтална интеграция
 •     Интеграция на бизнес приложения (общ формат на данните)
 •     Service-oriented architecture (SOA)

Сингюлар Лоджик има богато портфолио от инфраструктурни решения за интеграция. Те се осигуряват от опитни инженери и включват планиране, проектиране и изпълнение, въз основа на платформи на водещи международни производители като Microsoft, Oracle, VMWare, Cisco Systems, Hewlett Packard, IBM, DELL, Fujitsu и др., на които нашата компания е сертифициран представител. Тези услуги са свързани с:

 •     Високотехнологични дата центрове
 •     Виртуализация
 •     Инфраструктура за съхранение и архивиране на инфраструктура
 •     IT Service Management (ITSM)
 •     Публични и частни облачни услуги

При проектирането и планирането на услуги за системна интеграция, ние имаме стратегическия фокус и целта ни е да гарантираме:

 •     Безупречна технология
 •     Ноу-хау
 •     Рационално и икономически ефективно решение
 •     Решения основани на съвместната работа и сътрудничество с клиента

ИТ Поддръжка

Предлагането на поддръжка за ИТ системите е толкова важно, колкото внедряването им, тъй като все по-голяма част от операциите в днешния бизнес зависят от тях. Ако системните операции не се наблюдават постоянно и не се извършват превантивни проверки, това може да окаже значително влияние върху бизнеса по отношение на цената и клиентите.

Сингюлар Лоджик е специализирана в предоставянето на цялостна ИТ поддръжка на своите клиенти. Ключов фактор за успех в тази сфера е цялостният подход на компанията – ние предлагаме поддръжка и услуги свързани с клиентските инфраструктура и софтуерни решения. Предлагаме вертикални услуги за поддръжка в следните сектори:

 •     IT инфраструктура, конфигуриране и управление на мрежи и услуги от страна на големи фирми като IBM, Hewlett Packard, Dell, Cisco Systems, Oracle и Fujitsu, операционни системи, като MS Windows, Linux и Unix, бази данни като Oracle, SQL Server & MySQL както и приложения.
 •     IT Service Management (ITSM) базирана на управление на платформи като Microsoft System Center и OpenView Hewlett Packard, както и поддръжка чрез Service Level Agreements (SLAs) с необходимата отчетност.
 •     Разработка на публичен или частен облак и системи за управление базирани на технологии за виртуализация от водещи международни компании като Microsoft Hyper-V, VMWare Vsphere, Oracle VM, Citrix XEN.
 •     Поддръжка на масивни бази данни и услуги по управление, базирани на Microsoft SQL Server, Oracle RDBMS и MySQL.
 •     Планиране на капацитети.